Cleverbot talking to itself : meditation of a bot.

Recently I have written a program in Python in order to observe the “meditation” of Cleverbot, you know, the chatbot who has supposedly passed the Turing test (at 59%). To make it meditate and to distinguish who asks question and who answers, I have put n scene two virtual persons, talking to each other. “They”…

Birao KDE amin’ny teny malagasy

Raha ny fantatro ankehitriny dia mbola tsy tanteraka ny fandikana amin’ny teny malagasy ny birao KDE. Nojereko teo amin’ny tranonkala ofisialin’i KDE localization ilay izy, dia ny teny eoropeana no hitako manjakazaka : fiteny portogey, anglisy, frantsay… Noho izany ny tenako dia nanan-kevitra ny handika ilay birao amin’ny teny malagasy. Fantatro fa betsaka ny asa…

An introduction to Kriollatino language

Kriollatino language is an agglutinative language, which means that this language uses a system of affixes to derivate words, not as English does by using words of different systems. There is no grammatical case inflection, but particles do the same work. Kriollatino language uses a modified latin alphabet which contains 35 letters (37 if we…

Kriollatino, fiteny noforonina : toko voalohany

Tsy vao androany akory io hevitra io fa efa hatry ny ela no ketrehina tato an-doha : ny famoronana teny vaovao iray. Amiko manokana aloha io fiteny noforonina izay mitondra ny anarana “Kriollatino” io dia tsy natao ho fiteny iraisam-pirenena mora ianarana, na dia anisan’ny iriako ho an’ny fiteny noforoniko aza izany. Ny tena antony…

Fiteny noforonina : fiteny esperanto

Esperanto? Mety efa nahenoheno ny fisian’ny teny esperanto ihany angamba ianareo… Ho an’izay tsy mbola naheno ny fiteny esperanto dia ity henoina, na ity vakio. Raha te hianatra ny zava-misy amin’ny fiteny esperanto koa ianao dia ity jerena. Raha te hijery ny vaovao amin’ny fiteny esperanto koa ianao dia ity vakiana.  Maro dia maro ireo…

Hatsarana sa habetsahana ?

Habetsahana sa hatsarana ? Misy ny sasany hilaza hoe aleo hatsarana toa izay habetsahana, ary misy ny sasany milaza «hatsarana ankabetsahana», ary ny sasany “habetsahana anie mandeha amin’ny fanangonambola ihany e” … Ka inona ny tena marina ? Habetsahana sa hatsarana ?… Velom-panontaniana amin’izany aho ankehitriny satria eo amin’ny Wikibolana eo dia misy adihevitra mikasika…

Ny mampahantra ny Malagasy

Nandritry ny dimampolo taona nahaleovantena, nikorontana foana i Madagasikara, isaky ny taompolo. Ireo korontana ireo dia nitondra fihemorana ara-toe-karena ary ara-piarahamonina. Rehefa miresaka mikasika io fihemorana io aho dia mikasika ny fivoarantsika oharina amin’ny fivoaran’ireo firenena ivelan’i Afrika. Ka raha oharina amin’ny firenena ivelan’i Afrika i Madagasikara dia lasa nihemotra tanteraka amin’ny lafin’ny ara-toe-karena. Tamin’ny…