Fomba fandraisan’anjara dimy amin’i Wikibolana

Ity lahatsoratra ity dia dikanteny amin’ny teny malagasin’ny lahatsoratra nosoratako tamin’ny teny anglisy vao andro vitsivitsy izay. Mandray anjara tamin’i Wikibolana aho nanomboka tamin’ny taona 2010. Lasa fahazarana ilay izy: isam-bolana,isan-kerinandro, isan’andro, ary isa-maraina na isa-kariva, dia alefako ny mpitety tranonkala ijerena izay zavatra nitranga teo amin’i Wikibolana, ary mijery ny zavatra izay azoko atao…

Five ways to enrich Wiktionary

Since 2010, I’ve been contributing to the Malagasy Wiktionary. It has become a habit now: every month, every week, every day, and almost every morning and evening, I turn on the web browser to check what’s going on on Wiktionary, and what I can do to add further content. Some days, I get so interested…